Kullanıcı Sözleşmesi

LÜTFEN PLATFORM SİTESİNİ VE HİZMETLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARI’NI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Siteüzerinden sunulan hizmet ve servislerle ilgili diğer tüm bilgilere hello@deneyimo.com adresinden ulaşabilirsiniz.
www.deneyimo.com sitesini ziyaret etmekle ve/veya sunulan hizmetleri kullanmakla; bağlı olduğunuz yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız ve burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aksi halde PLATFORM yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

1. TARAFLAR

İş bu sözleşme, Adalet Mah. Anadolu Cad. Megapol Tower No:41/081 Bayraklı İzmir adresinde kayıtlı THERNA ELEKTRONİK HİZMETLER DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (PLATFORM olarak anılacaktır ) ile Siteyi ziyaret eden ve hizmetlerden faydalanan taraf (‘Kullanıcı’ olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, PLATFORM ‘a ait olan www.deneyimo.com adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler.

2. TANIMLAR

Site: www.deneyimo.com adlı web sitesini ve mobil uygulamasını ifade eder.

 1. Kullanıcı: Site’yi ziyaret eden ve üye olmayan kişileri ifade eder.
 2. Üye: Kullanım koşullarını kabul ederek Site’ye Üye olan kişileri – hizmet alan ve Hizmet Sağlayıcıları kapsayacak şekilde ifade eder.
 3. Hizmet Sağlayıcı: Site üzerinden Hizmet Sağlayıcı kullanıcı kişi ve kurumları ifade eder.
 4. Hizmet alan: Site üzerinden Hizmet Sağlayıcı’lara başvurarak hizmet alan, almak isteyen, bu şekilde faaliyette bulunan kullanıcı kişi ve kurumları ifade eder.
 5. Kullanıcı Sözleşmesi: Site’nin ve platformun işleteni, PLATFORM markasının sahibi ile Kullanıcı arasında elektronik ortamda onaylanan ve kabul edilen işbu sözleşmeyi ifade eder.
 6. Link: "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE"ye veya mobil uygulamaya, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
 7. İçerik: www.deneyimo.com "SİTE"si ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

3. SİTE’NİN HİZMETLERİ VE GENEL SORUMLULUK HALLERİ

 1. PLATFORM, Her türlü spor ve aktivitlere dair eğitim ve etkinliklerin, faaliyetlerin ilanlarının yayınlanması ve kişilerin bu eğitim ve etkinliklere rezervasyon yaptırabilmesi, satın alabilmesi için, hizmet alan ve hizmet sağlayıcıları buluşturan, kullanıcılara bu yönde hizmet verilmesi için gerekli araç ve servisleri sunan bir platformdur. İşbu sözleşme kullanıcılar ile PLATFORM arasında sitenin kullanımına ve üyeliğe dair hak ve yükümlülükleri düzenler.
 2. Sitede yer alan tüm servisler, alan adları, mobil uygulamalar, tasarımlar, modeller, çizimler, içerikler ve yazılımlar PLATFORM’un mülkiyetindedir ve onun tarafından işletilir.
 3. Site’de yer alan hizmetlerden ve içeriğin tamamından faydalanabilmek için Site’ye üye olmak zorunludur. Site, bazı içerikleri ve hizmetleri üye olmayan standart kullanıcılara da sunabilir.
 4. Kullanıcı, siteye üye olurken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olmasından kendisi sorumludur. Siteye üye olduktan sonra profiline dair kişisel bilgiler kendisi izin verdiği ölçüde diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
 5. Kullanıcı, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PLATFORM’ dan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul eder.
 6. Kullanıcı, siteye eklediği içeriklerden münhasıran sorumludur. Bu içeriklerin internet üzerinde 3. kişiler tarafından görünmesi veya kullanılması halinde PLATFORM sorumlu değildir.
 7. PLATFORM, hiçbir koşulda, hiçbir üyeye/kullanıcıya, site üzerinden veya site aracılığı ile aldığı hizmet veya eğitimlerin, kullanıcıların bilgi veya tecrübe birikiminde artış yaratacağına veya verimli olacağına veya güvenli koşullarda olacağına, kullanıcılara kar, gelir, gelişme veya herhangi bir beklentiyi karşılayacağına, sağlıklarında herhangi bir iyileşme olacağına veya herhangi bir risk yaratmayacağına dair garanti vermez.
 8. Hizmet Sağlayıcılar, kendi uzmanlık alanı kapsamında sunmuş olduğu bilgilerin güncelliği ve doğruluğundan, eğitim ve aktivitelerinin uygulanabilirliğinden kendi meslek ilkeleri, kuralları ve yasal düzenlemeler dahilinde bizzat sorumludur.
 9. PLATFORM, sitede etkinlik veya aktivitelere dair verilen ilanlarda, Hizmet Sağlayıcıların gerçek bilgiler yayınladığına, doğru ve güvenilir olup olmadığına, tüketiciyi koruyacağına dair herhangi bir garanti vermez. PLATFORM, Hizmet Sağlayıcı ve ilan yayınlayanların, yayınladığı içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Aksi iddia edilemeyeceği gibi bu hususta hizmetlerden yararlanan kullanıcı maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunamaz.
 10. PLATFORM, sitede etkinlik veya aktivitelere dair verilen ilanlara, rezervasyon yapan veya kayıt olan veya satın alan hizmet alanların, eğitimlere katılıp katılmayacağına, kişiler arasında kurulacak ilişkilerde hukuka aykırı hallerin yaşanıp yaşanmayacağına, rezervasyon yapan ve satın alan hizmet alanların doğru ve güvenilir olup olmadığına dair herhangi bir garanti vermez. PLATFORM, hizmet alanların, yayınladığı içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Aksi iddia edilemeyeceği gibi bu hususta hizmetlerden yararlanan kullanıcı maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunamaz.
 11. Kullanıcı sitede sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin karıştırılması veya yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan PLATFORM’ un sorumlu olmadığını kabul eder.
 12. PLATFORM’ a ait sitede kullanıcılar ve üyeler tarafından, hakaret, tehdit, küfür, müstehcen, pornografik içeren, yasadışı etkinlikleri teşvik veya telkin eden, kültürel, etnik ve benzeri açılardan sakıncalı olan, kötü niyetli, saldırı amaçlı, üçüncü kişi ve kurumların haklarını ihlal eder nitelikte ve benzer tüm şekillerde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla hukuka ve genel ahlak prensibine aykırı bir biçimde kullanılması ve yasalar çerçevesinde korunan telif hakkı kurallarına ve haksız rekabet kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Bu gibi hukuka aykırı hallerde, hukuki ve cezai sorumluluk sadece ilgili eylemi gerçekleştiren Kullanıcı’ da olup PLATFORM söz konusu içeriği kaldırma ve Kullanıcı’ nın üyeliğine önceden bildirimde bulunmaksızın son verme hakkını, yasal mercilerin talebi üzerine kullanıcılarla ilgili bilgileri mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
 13. PLATFORM, 5651 Sayılı yasa gereği yer sağlayıcıdır ve kullanıcılar tarafından yayınlanan hiçbir içeriği kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, paylaştıkları veya yayınladıkları tüm içeriklerin yasalara uygunluğundan kendisi sorumludur.
 14. PLATFORM; Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 4-c maddesine göre, başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan kişi olarak Aracı Hizmet Sağlayıcı’dır. PLATFORM, ilgili yönetmelik gereği, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
 15. PLATFORM tarafından sunulan ve online Pazar yeri niteliğindeki hizmetlerde, PLATFORM sadece bu hizmetin teknik altyapısından sorumludur. Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında meydana gelen hizmete dair faaliyetlerde veya ikili iletişimde, her iki tarafın da temsilcisi, ajansı veya vekili değildir. PLATFORM; sadece Hizmet alan Kullanıcı adına Hizmet Sağlayıcılara ödeme yapma, Hizmet Sağlayıcılar adına ise Kullanıcı’dan ödeme alma konusunda tarafların temsilcisidir.
 16. Kullanıcı hizmet alanlar tarafından sitedeki ilanlar üzerinden eğitim, aktivite, etkinlik gibi hizmetler için satın alım sonrasında, eğitim veya aktivite sürecinde veya öncesinde veya sonrasında, burada anılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hizmet alan ve Hizmet Sağlayıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık, hukuka aykırı durum veya zarara sebebiyet verecek bir fiil yaşanması durumunda, PLATFORM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 17. PLATFORM’a ait siteyi işlemez hale getirecek, site üzerinden sunulan hizmet ve servislerin hızını ciddi ölçüde yavaşlamasına neden olacak veya yazılım ve donanımların zarar görmesini sağlayacak teknik ve diğer her türlü faaliyet yasak olup, PLATFORM bu şekilde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcının üyeliğine son verme hakkına sahiptir ve bundan dolayı oluşacak zararı sorumlu Kullanıcı karşılamayı taahhüt eder.
 18. Kullanıcı, sitede yayınladığı içeriklerde hukuka ve ahlâka aykırı eylemler içinde olmayacağını, üçüncü kişilerin kişilik hakları ve telif haklarını ihlal etmeyeceğini, bu faaliyetler sırasında haksız rekabet yaratacak eylemlerden kaçınacağını, aksi halde doğacak tazminat taleplerinden kendilerinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
 19. Kullanıcı, Sözleşme süresince ve sonrasında PLATFORM ile herhangi bir şekilde haksız rekabet içeren faaliyetlerde bulunmayacağını, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacaklarını kabul eder.
 20. Yazılım kodlarına müdahale edilmesi ve tersine mühendislik işlemleri yapılması yasaklanmıştır. İzin alınmaksızın kopyalanması, kullanılması, alıntı yapılması yasaktır.
 21. PLATFORM hile, kuralların kötüye kullanılması veya ihlali şüphesinin bulunduğu hallerde, kullanıcının varsa üyeliğinin sona ermesi durumunda bağlayıcı ve kesin kararı verecek tek merciidir.
 22. PLATFORM tarafından üyeliği iptal edilen veya bizzat Kullanıcı tarafından üyeliğine son verilen hallerde Kullanıcı’ nın üyelik bilgileri PLATFORM tarafından yasal yükümlülükleri gereği saklanacaktır.
 23. Kullanıcı, hesabı üzerinden gerçekleşen tüm faaliyetlerden sorumlu olduğunu, hesabını üçüncü kişi ve kurumlara devredemeyeceğini aksi halde doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu, kendi bilgisi dışında işlemler gerçekleştirildiğine dair itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini ve bu nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 24. PLATFORM sitesi üzerinden ücretli hizmet sunulması halinde, online ödeme yaparak satın alım yapan kullanıcılar, bu sırada kullandığı kartın sahibi dışında birisi tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılmadığını, aksi halde banka kartları ve kredi kartları kanun ve yönetmeliği hükümlerine göre haklarında işlem yapılacağını kabul eder.
 25. PLATFORM, site üzerinde sunulan hizmetlerin, servislerin, kategorilerin niteliğinde ve kapsamında değişiklik yapma hakkını ve ayrıca Hizmet Sağlayıcıların kategorik listelenmesinde değişiklik yapma saklı tutar. PLATFORM; her zaman değişiklikleri Üye Kullanıcılara kayıtlı e.mail adresleri vasıtasıyla bildirecektir. Kullanıcılar, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacakları doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun PLATFORM’dan tazminat veya hak talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler.
 26. PLATFORM, Mevcut hizmetlerini teknik bakım, güncellemeler, iyileştirmeler, elde olmayan internet kesintileri ve sair gereklilikler için makul bir süre için durdurma hakkına sahiptir. PLATFORM, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin ek kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, bu kuralları ve politikaları tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Hizmet alan, Hizmet Sağlayıcı, üye ve diğer tüm Kullanıcı’lar, işbu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.
 27. PLATFORM, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, mobil uygulamalara, dosyalara veya içeriklere 'bağlantı' verebilir. Bu bağlantı’lar, referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir. Bağlantı verilmesi, o web sitesini, mobil uygulamasını veya işleticilerini desteklemek amacı taşımaz, o web sitesi veya mobil uygulama içeriğine yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez.
 28. Kullanıcı, sitedeki ve site üzerinden eriştiği üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden PLATFORM sorumlu tutulamaz.

4. HİZMET VERENLERE YÖNELİK ÖZEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER;
a. Hizmet Sağlayıcı, işbu sözleşmede tanımlanan ‘kullanıcı’ kapsamında olduğunu ve işbu sözleşmede düzenlenen şartlara uymakla yükümlü olduğunu kabul eder.

b. Hizmet Sağlayıcı, kendi uzmanlık alanı kapsamında, 1) kendisi ile ilgili olarak yayınladığı tanıtıcı bilgilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden, 2) eğitim veya aktivite kapsamında sitede sunmuş olduğu bilgi ve tecrübelerinin yeterliliği, güncelliği ve doğruluğundan; 3) hizmetin satın alınması / rezervasyonunun yapılması halinde ilanında taahhüt ettiği kapsamda hizmet verilmesinden, 4) Tüketicileri koruyan yasalara uyulmasından ve tüm bu hizmet ile ilgili faaliyetlerinin hukuka uygunluğundan; kendi meslek ilkeleri ve kuralları ve yürürlükteki yasalar dahilinde sorumludur.

c. Hizmet Sağlayıcı, PLATFORM üzerinden satış ve rezervasyon için yayınlayacağı faaliyetlerinin uygun tarih, saat, zaman aralığı, mekan ve fiyatını kendisi sistem üzerinden belirler. Ayrıca bu faaliyetlerde kullanılması gereken araç, gereç, teçhizat veya teknik donanımı sağlamakla yükümlüdür. Kendisinden hizmet alacak Kullanıcılardan eğitim sırasında yanlarında getirmeleri gerekli ekipman, kıyafet, aksesuar, hava /doğa/bölge koşullarına bağlı ve sair gereklilikler varsa ilanında bunu belirtmelidir.

d. Hizmet Sağlayıcı, vereceği hizmetin hangi doğa, hava ve sair koşullarda, hangi mekanda, ilde, nasıl yapılacağına dair, detaylı bilgiye ilanında yer vermelidir.

e. Hizmet Sağlayıcı, ilanında söz konusu eğitim veya aktiviteyi yasal olarak düzenleme hakkı olduğunu, bu konuda yeterli teknik ve donanımsal beceriye, lisansa, eğitmenlik hakkını edinmiş olmasına dair tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

f. Hizmet Sağlayıcı, ilan konusu faaliyet, tehlikeli ve ekstrem bir faaliyet ise bununla ilgili eğitim öncesi gerekli uyarıları ve yönlendirmeleri yapacağını kabul eder.

g. Hizmet Sağlayıcı, ilanında yayınladığı bu eğitim veya aktivite sırasında yaşanabilecek ilk yardım durumlarına acil müdahale edebilecek bilgi, beceri ve tecrübede olduğunu ve bunun için yasalara göre yetkili olduğunu, bunlar için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, aksi halde tüm bunlardan kendi meslek ilkeleri ve yasalarla sorumlu olduğunu kabul eder.

h. Hizmet Sağlayıcı, düzenlediği eğitim veya aktivitenin hangi yaş grubundan kişilere uygun olduğunu, açık havada mı kapalı mekanda mı yapılacağını, ne kadar sürelik bir eğitimin yeterli olduğunu, bu eğitim sonunda herhangi bir sertifikaya veya sair belgeye sahip olunup olunmayacağını, bu eğitim veya aktiviteye katılacak kişilerin sağlık durumunun nasıl olması gerektiğini, söz konusu eğitim veya aktivite konusu faaliyetin herhangi bir şekilde hamilelik, tansiyon, kalp hastalığı, alerji, astım gibi ve burada sayılanlarla sınırlı olmayan sağlık koşullarına uyulmasını gerektiren bir durumu varsa bunu önceden ilanında yazılı olarak bildirmesi gerektiğini kabul eder.

i. Hizmet Sağlayıcı, talep edeceği ücreti sitede ilanında kendisi belirler, sitede yayınladığı ilanın satın alınması halinde ücretin, PLATFORM tarafından tahsil edileceğini, bu bedel üzerinden belirli oranda PLATFORM’un komisyona hak kazanacağını, bu komisyon düşüldükten sonra bakiye ödemenin kendisine PLATFORM tarafından Hizmet Sağlayıcı’ya ödeme yapılacağını ve PLATFORM’un komisyon faturasını kendisine göndereceğini kabul eder. PLATFORM’un piyasa koşulları, yeni teknik altyapı kurulması, vergiler, harçlar ve ödeme aracısı komisyonlarının artmasından dolayı Komisyon oranlarını değiştirme hakkı saklıdır.

j. PLATFORM; İlan yayınlayarak hizmet vermek isteyen üyelerden, uzmanlıklarını doğrulayan resmi veya resmi olmayan çeşitli diploma, sertifika, bilgi, belge ve kayıtlar talep edebilir. PLATFORM, gerektiğinde bu bilgi ve belgeleri, onların özelliklerini, uzmanlık alanını ve kapsamını, diplomalar, beratlar ve sertifikaları çeşitli kişi ve kuruluşlardan doğrulama hakkına sahiptir.

k. Hizmet Sağlayıcı; Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 4-g maddesine göre Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan kişi sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı’dır. Hizmet Sağlayıcı, ilgili yönetmelik gereği, (i) eğer tacir veya esnaf ise, Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az birini, tebligata elverişli KEP adresini, esnaflar için vergi kimlik numarasını, tacirler için Mersis numarasını; (ii) Profesyonel ve serbest meslek sahibi ise, Adı ve soyadı, TC Kimlik Bilgisi, ikametgâhının bulunduğu ili, adresi ve onaylanmış telefon numarası şeklindeki bilgileri PLATFORM’a sağlamak zorundadır.

l. Hizmet Sağlayıcı, Eğitim/aktivite Ücreti’ni eğer varsa bağlı bulunduğu Meslek Odası’nın asgari ücret tarifesi altında belirleyemez. Bu ücret, piyasa koşullarına ve Hizmet Sağlayıcı’nın uzmanlık alanındaki genel ortalamalara uygun olmalıdır.

m. Hizmet Sağlayıcı, hizmet alan tarafından satın alınmış bir hizmetin ifasına tüketicinin (hizmet alan’in) onayı ile henüz başlanmadı ise ve satın alımdan itibaren 14 Gün içinde hizmet alan cayma hakkını kullanırsa, a) cayma hakkı etkinlik saatine 48saatten daha fazla süre kaldığında kullanılmış ise ücret iadesi yapılacağını, Hizmet Sağlayıcı’nın bu durumda herhangi bir ücrete hak kazanamayacağını, ücretin tamamının hizmet alanın hesabına iade edileceğini; b) cayma hakkı, etkinlik saatine 48 saatten az, 24 saatten fazlabir süre kaldığında kullanılmış ise ücretin yüzde ellisi kadar ceza kesildikten sonra kalan ücretin iade yapılacağını, iade edilen ücrete dair Hizmet Sağlayıcı’nın hak kazanamayacağını, kesilen cezanın PLATFORM’a ait komisyon düşüldükten sonra Hizmet Sağlayıcı’ya kalanının ödeneceğini, c) cayma hakkı etkinlik saatine yirmidört saat veya daha az süre kaldığında veya etkinlik saatinde veya başladıktan sonra kullanıldı ise ücret iadesinin hizmet alana hiçbir şekilde yapılmayacağını kabul eder.

n. Hizmet Sağlayıcı, satın alınan hizmetin belirlenen tarihte ve saatte, tam ve eksiksiz olarak verilmesinden sorumludur. Herhangi bir sebeple hava koşulu, doğal olaylar ve sair sebeplerle eğitim ertelenmesinin zorunlu olduğu hallerde bunu hizmet alana yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür ve en geç 30 gün içinde ertelenmiş olan hizmeti vermekle yükümlüdür.

o. Hizmet Sağlayıcı, eğitimler ve faaliyetler sırasında meslek ilkelerine ve hukuki düzenlemelere uygun, gerçek, doğru ve güncel bilgiler sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

p. Hizmet Sağlayıcı, eğitim veya faaliyet öncesinde- sırasında ve sonrasında hizmet alan ile olan iletişiminde hukuka ve ahlâka, ayrıca meslek etiğine aykırı hareketlerde ve içerik paylaşımlarında bulunmayacağını, aksi halde bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

q. Hizmet Sağlayıcı, site üzerindeki diğer Hizmet Sağlayıcı veya yasalar kapsamında herhangi bir kişi veya kuruma karşı haksız rekabet içeren davranış ve içerik paylaşımlarından ve benzeri eylemlerden kaçınacağını, aksi halde kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

r. Hizmet Sağlayıcı, eğitim veya faaliyet öncesinde hizmet alan tarafından kendisine karşı hukuka ve ahlaka aykırı bir içerik gönderilmesi veya benzer bir talepte bulunulması durumunda etkinliği önceden iptal edebilir. Bu durum faaliyet sırasında meydana gelirse, derhal faaliyeti sonlandırıp bu durumu PLATFORM’a rapor edebilir. Bu durumda ödemenin iadesi, Hizmet Alan’a site üzerinde tedbirler uygulanması, üyeliğinin askıya alınması veya sona erdirilmesi konusunda tek yetkili merci PLATFORM’dur.

s.Hizmet Sağlayıcı, PLATFORM’un, sadece online bir platform sunduğunu, sitede yayınlanan içeriklerden veya kullanıcılarla arasındaki iletişimde paylaşılan içeriklerden PLATFORM’un sorumlu olmadığını ve PLATFORM’un yasal olarak bu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını, Hizmet Sağlayıcı veya üyelerin aktivite öncesinde veya sırasında verdiği bilgilerin doğru veya güncel olup olmadığını denetleme yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

t. Hizmet Sağlayıcı ve alanlar arasında; düzenlenecek faaliyet sırasında veya site üzerinden, kullanıcı ve üyelerin birbirine karşı hukuka aykırı faaliyet veya suç teşkil eden hareket ve eylemlerinden veya bu yöndeki paylaşımlarından ve bunlardan doğacak zararlardan PLATFORM sorumlu değildir. Ancak PLATFORM’un, bu tür içerikler ve buna sebep olan üyeler hakkında yaptırım uygulama hakkı saklıdır.

u. Hizmet Sağlayıcı kişi ve kurumların sitede yayınladığı kişi ve kurumsal bilgilerinin ve yeterliliklerinin, gerçek olmaması veya kendisine ait bilgiler olarak profilinde paylaştığı içeriklerde veya eğitim/aktivite faaliyetinde bulunurken, herhangi bir üçüncü kişinin fikri sınai haklarını veya kişilik haklarını ihlal etmesi, hukuka aykırı eylemlerde bulunması durumunda doğacak her türlü zarardan kendileri sorumludur.

V. Hizmet Sağlayıcı, satın alınan ilandaki faaliyetin, hizmet alan veya Hizmet Sağlayıcı tarafından verilmemesi, vazgeçilmesi, ödemenin yapılmaması, eksik verilmesi ve sair iade durumlarında, PLATFORM’un komisyon hakkının bundan etkilenmeyeceğini kabul eder.

w. Hizmet Sağlayıcı, hizmet alanlar ile ilgili olarak edindiği bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine yönelik gereken dikkat ve özeni azami ölçüde gösterecektir. Her Hizmet Sağlayıcının yasalardan doğan kendi mesleki gizlilik yükümlülükleri ayrıca saklıdır. Aksi halde doğacak zararlardan kendisi sorumludur.

x. Hizmet Sağlayıcı; haketmiş olduğu Ücret ile ilgili vergisel yükümlülükleri bizzat yerine getireceğini, eğer faturaya tabi bir hizmet sunuyorsa Faturasını, Serbest Meslek Kazancı elde ediyorsa Serbest Meslek Makbuzu’nu hizmet alan adına düzenleyip Hizmet alan’a etkinlik günü elden teslim etmek zorundadır. PLATFORM, Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatıyla 24.12. 2015 tarihli, 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 464 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde, aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen hizmet satış işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine iletmekle mükelleftir.

5. HİZMET ALAN BAKIMINDAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a. Hizmet Alan, bu site üzerinden Hizmet Sağlayıcıların belirlediği ilanlarda yer alan etkinlik, aktivite ve eğitimlere katılması için ödeme yaparak katılım sağlayabilir.

b. Hizmet Alan, ödeme sonrasında henüz hizmet ifasına kendi onayı ile başlanmadı ise hizmetin satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir ve ücret iadesi alabilir. Ancak bu cayma hakkı; a) etkinlik saatine 48 saatten daha fazla süre kaldığında kullanılmış ise ücret iadesi yapılabilir. b) Cayma hakkı, etkinlik saatine 48 saatten daha az ve 24 saatten daha çok bir süre kaldığında kullanılmış ise ücretin yüzde ellisi kadar ceza kesilir ve kalan ücret hizmet alana iade edilir. c) Cayma hakkı, etkinlik saatine 24 saat veya daha az süre kaldığında veya eğitim/faaliyet/etkinlik saatinde veya başladıktan itibaren kullanılırsa, – bu etkinliğe katılsa da katılmasa da- hiçbir koşulda ücret iadesi yapılmaz ve Ücreti Hizmet Sağlayıcı adına tahakkuk ettirilir. Site üzerinden verilen Hizmet, anında ifa edilen hizmetlerden olduğu için iadesi sözkonusu değildir.

c. Hizmet Alan, bu site üzerindeki faaliyetlerinden, site üzerinde yayınladığı içeriklerden, diğer kullanıcılara ve Hizmet Sağlayıcılara karşı olan iletişiminde ve canlı birebir görüşülen faaliyetler sırasındaki eylemlerinden kendisi sorumludur. Bu sırada hukuka veya ahlaka aykırı davranışları sebebiyle doğacak zararlardan kendisi sorumludur.

d. 5651 sayılı yasa gereği PLATFORM yalnızca bir platformdur ve kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriklerin hukuka aykırılığını kontrol etme veya bunlardan sorumlu olma gibi bir yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alan, bu faaliyetleri sebebiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından satın alınan faaliyetin sonlandırılabileceğini veya verilmesinin reddedilebileceğini, site yönetimi tarafından hesabının askıya alınabileceğini veya üyeliğine son verilebileceğini kabul eder.

e. PLATFORM, site üzerinde Hizmet Sağlayıcıların ilanında yer alan bilgilerin veya bu ilanlarda taahhüt edilen hizmetlerin faaliyetlerde tam ve eksiksiz olarak verileceğinin, faaliyeti veya eğitimi düzenleyenlerin bu konuda yeterli bilgi, beceri ve teknik donanıma sahip olduklarına dair veya onların hizmet alanlara dair bilgileri gizli tutacağına ilişkin, veya faaliyet sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınacağına dair, acil durumda müdahale bilgi ve becerilerinin olup olmadığına dair; PLATFORM herhangi bir garanti vermez, bu sebeple herhangi bir zarar doğması durumunda sorumluluk yüklenemez. Her Hizmet Sağlayıcı, kendi mesleki kuralları ve yasalar ile yüklendiği sorumluluklar saklıdır.

f. Hizmet Alan, faaliyet saatinde faaliyete katılmazsa veya PLATFORM ve Hizmet Sağlayıcıdan kaynaklanmayan teknik veya donanımsal bir aksaklık /eksiklik sebebiyle, veya hava koşullarının uygun olmayışı sebebiyle, veya hizmet alanın beden, sağlık ve sair koşullarının ilgili faaliyete uygun olmayışı sebebiyle faaliyet başlatılamadığında, sona erdiğinde, veya ertelendiğinde, ayrıca ertelenen tarih ve saatin Hizmet Alan’a uymaması halinde ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.

g. Hizmet Alan, Hizmet Sağlayıcı kişi ve kurumlara karşı hukuka ve ahlaka aykırı hareketlerde bulunmayacağını aksi halde kendisinin sorumlu olacağını kabul eder. Hizmet Alan, Hizmet Sağlayıcı tarafından böyle bir harekete maruz kalırsa, hizmeti sonlandırabilir, durumu PLATFORM’a bildirebilir, böyle bir durumda ücret iadesi veya üyeliğine son verilecek Hizmet Alan hakkında alınacak karara dair tek yetkili merci PLATFORM’dur. Ancak PLATFORM hukuken hiçbir tarafın hukuka aykırı eyleminden sorumlu değildir.

h. Hizmet Alan, faaliyet sırasında veya sonrasında acil müdahale gerektiren, acil teşhis, tanı, tedavi gerektiren veya yakından ve herhangi bir fiziki temas ile kontrol edilebilecek durumlarda öncelikle en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerektiğinin bilincinde olduğunu, böyle bir durumda Hizmet Sağlayıcı tarafından acil servise haber verilmesi ihtimali olduğunu, Hizmet Sağlayıcı’nın böyle bir durumda faaliyeti süresinden önce sonlandırabileceğini, tüm riskin Hizmet Alan’a ait olduğunu, bu sebeple yarım kalan faaliyet sebebiyle herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını peşinen Kabul eder.

i. Hizmet Alan, işbu sözleşmede üyeler için geçerli olan diğer tüm şartlar ile bağlı olduğunu peşinen kabul eder.

 

6. KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK
a. PLATFORM’un kişisel bilgiler ve gizlilik konusundaki beyanları ve çekinceleri, www.althernas.com/tr/privacy-policy.php sayfasında ayrıca görülebilir. Uygulamanın ilgili sayfada ilan ettiği Gizlilik Bildirimi işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

b. Site üzerinde hizmet alan ve veren veya diğer tüm kullanıcılar arasındaki iletişimin hukuka aykırılığı veya bu kişilerce ifşa edilmesi gibi durumlardan dolayı, PLATFORM hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

c. PLATFORM, kullanıcıların isim, firma ünvanı, adres, telefon, eposta gibi bilgilerinin kaydını daha iyi hizmet verebilmek için tutabilir. Bu kişisel veriler, PLATFORM tarafından hukuka aykırı olarak kullanılmayacak, sözleşme kapsamı dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kullanıcılar, bu konuda kişisel bilgilerinin kullanılmasına ve kaydına izin verdiğini, başka bir hak veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder.

d. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

e. Kullanıcı, bu üyelikle birlikte, servisle ilgili kampanyalar ve benzeri duyurular ile ilgili elektronik iletişim araçları vasıtasıyla yapılacak bilgilendirmelere, fırsat ve kampanyalardan haberdar olabilmek için SMS VEYA EMAIL YOLU ile yapılacak ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay verir.

7. GARANTİ
7.1HİZMETLER, İÇERİK VE SİTE; İSTER SARİH (AÇIK) İSTER ZIMNİ (ÖRTÜLÜ), HERHANGİ BİR SINIRLAMA VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ OLMAYAN, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ YA DA HERHANGİ BİR İHLALİ ÖNLEYİCİ SINIRLAMA KOYMADAN, TAMAMEN "OLDUĞU GİBİ" İLKESİNE GÖRE SUNULMUŞTUR. PLATFORM, SİTEDE YAYINLANAN İÇERİK,İLAN,FİYAT BİLGİSİ, HİZMET KALİTESİ GİBİ HUSUSLARIN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VE HUKUKA UYGUNLUĞUNU GARANTİ ETMEZ, BU İÇERİKLERLE İLGİLİ SORUMLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.

7.2. PLATFORM, KENDİSİ ÜZERİNDEN YAPILAN VEYA KENDİ SİTESİNDEN BAĞLANTI YAPILARAK ULAŞILAN, HERHANGİ BİR WEB SİTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HERHANGİ BİR İLETİŞİMİN GİZLİLİĞİ VEYA DOKUNULMAZLIĞI KONUSUNDA GARANTİ VERMEZ. Daha fazla bilgi için lütfen "Gizlilik Kuralları" maddesine başvurun.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
a. PLATFORM’a ait sitenin ve sitedeki her türlü içeriğin kodlarıyla birlikte, ticari markası, logosu, alanadı ve diğer tüm unsurlarının tüm fikri mülkiyet hakları FİRMA’ya aittir. Kullanıcılar, web sitesi üzerindeki hizmetleri ve servisleri, FİRMA’nın telif hakkı sahibi olduğu unsurları yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının hizmetlere / servislere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, işleme eser haline getiremez. Aksi takdirde Kullanıcılar; PLATFORM tarafından doğacak zarara ilişkin talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

b. Site’de yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için PLATFORM’den önceden yazılı izni ve onay alınması gerekir. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

c. Bu sitedeki hiçbir yazı, materyal veya resimler izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, izinsiz yayınlanamaz. Üye ve kullanıcı, hiçbir şekilde PLATFORM ile haksız rekabet içerisine girecek faaliyetlerde bulunamaz, aksi takdirde tüm zarardan sorumlu tutulurlar.

d. Kullanıcılar, sitede yayınlanan içeriklerinin arama motorlarında görünmesine ve PLATFORM tarafından ticari amaçla olmamak üzere sosyal medya ve diğer mecralarda yayınlanmasına, paylaşılmasına, çoğaltılmasına peşinen izin vermiş sayılırlar.

9.SONA ERME
a. Kullanıcılar, dilediği zaman kullanım koşullarını reddedebilir ve konudaki kabul iradesini sona erdirebilir. Ücretli olarak sunulmuş bir hizmetin varlığı halinde, ÜYELİK iptali halinde varsa ödenmiş bir bedelin iadesi talep edilemez Kullanıcının bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan birini ihlal etmesi halinde, PLATFORM, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm hesapları, servisleri, siteye erişimi; modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. PLATFORM, bu sebeple doğacak zararlardan ya da varsa üye olunmuş hesaba erişememenizden sorumlu değildir.

b. PLATFORM yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde Kullanıcı’nın çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgiler ile tarayıcı / mobil uygulama aracılığıyla toplanan kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya üçüncü şahıslara verebilir. Kullanıcı bu sebeple PLATFORM’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.


10. MÜCBİR NEDENLER
a. İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, PLATFORM’un hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Ayrıca bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

11. UYUŞMAZLIKLAR
a. PLATFORM ve KULLANICI arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İzmir Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

b. Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet alan taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda ise, taraflar arasında anlaşmaya konu olmuş bir yargı yetkisi bulunmadığından genel yetki kuralları geçerli olacaktır. Taraflar, alınan hizmeti veya diğer haksız fiiller konusunda birbirleriyle ihtilafa düşmeleri halinde, PLATFORM taraf olarak veya tanık olarak gösterilemez.

c. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, PLATFORM talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir. PLATFORM; hiç bir şekilde kullanıcılar arasındaki iletişimden sorumlu değildir.

12. YÜRÜRLÜK VE KABUL
İş bu kullanım şartları sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar siteyi kullanmakla şartları kabul etmiş sayılırlar. Kullanıcı, işbu kullanım koşullarını kabul etmiyorsa, siteden herhangi bir şekilde yararlanmamalıdır. PLATFORM, dilediği zaman sitede ilan etmek suretiyle işbu kullanım koşullarının bir kısmında veya tamamında değişiklik yapabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile alakalı yapmam gerekenler nedir ?

Site sahibi internet sitesine üye olacak son kullanıcıların onaylayacakları Kullanıcı Sözleşmesine aşağıdaki cümleyi bir madde olarak eklemelidir

_Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafındanhttps://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir._