Gizlilik Bildirimi

İşbu Gizlilik Bildirimi, ALTHERNAS ELEKTRONİK HİZMETLER DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. firmasına (bundan böyle FİRMA olarak anılacaktır) ait www.deneyimo.com adresli web sitesini ( bundan böyle PLATFORM olarak anılacaktır) ziyaret eden ve hizmetlerden faydalanan tüm kullanıcılar için geçerli olup, sitede yer alan kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır. 

PLATFORM, siteyi ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; PLATFORM ve PLATFORM’a bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. PLATFORM ve PLATFORM’a bağlı mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş adDolunur.

1. PLATFORM, hizmet verenler ile hizmet alanları buluşturan bir platform olup, 5651 sayılı yasa gereği yer sağlayıcıdır. Bu sebeple kullanıcıların sitede ve mobil uygulamada veya diğer kullanıcılarla olan iletişimlerinde paylaştığı içeriklerden, bunların gizlilik ve güvenliğinden, hukuka aykırılığından PLATFORM sorumlu değildir.

2. PLATFORM için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır.

3. Kullanıcıların, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari ve diğerleri) arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir.

4. PLATFORM hizmetinde, kullanıcının sisteme yüklediği her tür bilgi, ISO-27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası’na sahip CesurNet veri merkezlerinde saklanmaktadır.

5. PLATFORM, Kullanıcılar tarafından site ve mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden bireysel / kurumsal bilgileri ve verileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

6. PLATFORM, e.posta, SMS veya telefon ile iletişim faaliyetlerinde, yasaların düzenlediği şekilde izinli bülten gönderebilir, izinli pazarlama yapabilir, çeşitli araç ve yöntemlerle bu iletişim faaliyetlerinden istatistiki amaçlı veriler toplayabilir. Kullanıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır.

7. PLATFORM, kullanıcının isteği dışında iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

8. PLATFORM, kendisine iletilen bireysel / kurumsal verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

9. PLATFORM ve bağlı mobil uygulamalarında olası muhtemel sistemsel sorunların tanımlanabilmesi ve bu sorunların acil olarak giderilmesi için, PLATFORM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini, diğer iletişim bilgilerini, varsa eğer sosyal ağlardaki kullanıcı hesabında bulunan kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu veriler / bilgiler, PLATFORM tarafından kullanıcılarını genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri oluşturabilmek amacıyla kullanılabilir. PLATFORM’un 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.    

10. PLATFORM, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. PLATFORM, Kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. PLATFORM, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak  hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.

11. Kullanıcılar, site üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından PLATFORM sorumlu tutulamaz.

12. Kullanıcılar, site üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan PLATFORM sorumlu değildir.

13. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. PLATFORM, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. PLATFORM, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
13.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara   uyulmasının gerektiği haller,

13.2. PLATFORM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

13.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

13.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

14. PLATFORM, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

15. PLATFORM, site üzerinde sunulan hizmetlerin ücret politikalarında değişiklik yapmaya yetkilidir. Sitede ücretli olarak sunulan bir hizmetten faydalanılması durumunda veya sitede yayınlanan ilanlar üzerinden satın alma yapıldığı durumlarda, Kullanıcılar, Site üzerinden yaptıkları alışverişler sırasında toplanan kredi kartı bilgilerinin, satın alınan ürün ve hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılacağını ve satın alma işleminin gerçekleşebilmesi için bankalarla ve kredi kartı şirketleriyle paylaşılabileceğini kabul eder.

16. Kullanıcıların,  kişisel verileri ve kredi kartı bilgileri PLATFORM tarafından saklanmamakta ve doğrudan bankaya gönderilmektedir. PLATFORM, bilgi kaybını ve verilerin izinsiz ele geçirilmesini engellemek için en yüksek güvenlik önlemlerini sistemlerinde bulundurmaktadır.

17. Bu kişisel bilgiler, işbu sözleşmede belirtilen haller dışında sözleşme amacına aykırı olabilecek istenmeyen kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır ve ele geçirilmesini önlemek amacıyla üyelerin tüm kişisel bilgileri SSL Secure sistemi ile şifrelenerek korunmaktadır.

18. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği PLATFORM tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa sipariş veren bazı Kullanıcı’ların öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.

19. Kullanıcı elektronik ticaret sitesine vermiş olduğu tüm bilgilere sadece kendisi ulaşabilir ve değiştirebilir. Kullanıcı kişisel bilgilerini güvenli koruduğu takdirde başkalarının ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında minimum 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme standardıdır.

20. PLATFORM göndereceği e-postalarda, hiç bir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. PLATFORM, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

21. PLATFORM, kullanıcıların PLATFORM ve mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

22. PLATFORM tarafından site ya da Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren, veya yardım masasına (help desk) soru soran kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, PLATFORM ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Anketler veya yardım masası, anlaşma gereği 3. Partiler tarafından sunulan hizmetler olabilir.

23. 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun’a göre: Kullanıcı’lara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmiştir. Kişisel veriler, PLATFORM adına hizmet verilebilmesi için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, ayrıca sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle işlenmektedir.